May 18th 2015

Fortsätt att träna hörförståelse och bygga ordförråd. Använd videoklipp med övningar till. Länken ligger nedan.
Här väljer du själv de filmklipp som intresserar dig. Här finns det mesta i svårighetsgrad beroende på vilken förförståelse du har i olika ämnen och genrer 🙂

Kunskapskrav i fokus:
Du kan välja texter från olika medier och använda dem när du skriver och pratar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter.
Du förstår tydliga detaljer i texterna.

Vi ses i skolan!

Short Videoclips