Ansvarig: Bodil Karlsson Ejwertz, lärare i engelska och svenska.

Synligt lärande Hattie
Twitteralias: @bobbodil
Epost: bodil.karlsson-ejwertz@tjorn.se
Tel: 0304-601560

  • Syftet med bloggen  är att öka elevernas lust att lära, att öka deras motivation och förmåga att nå kunskapskraven i engelska och svenska.
  • Att alla elever ska få goda kunskaper i att använda Internet för att publicera innehåll. Webbpublicering innebär att eleverna lär sig hantera ett webbpubliceringsverktyg och att skriva webbanpassat.
  • Eleverna får kännedom om och lär sig hantera upphovsrätt, källkritik, yttrandefrihet och integritet på nätet.
  • Arbetet med webbplatsen uppfyller läroplan och kursplan i svenska och engelska. Min utveckling av bloggen började 2014 och jag hoppas kunna flippa undervisning på ett sätt som ökar elevernas motivation.
  • Upphovsrätt – Jag publicerar eget material samt material med licens för undervisning. För allt material som jag har producerat själv gäller licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika. Den… ”innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras  under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.” Om jag använder bilder eller material från andra upphovsmän så gör jag det med samma licens, upphovsmans tillstånd, alternativt använder jag egna bilder.
  • Alla kommentarer läses och godkänns före publicering.

image

kommun_logo