Här tänker jag mig lägga de föreläsningar som jag som lärare vill ha aktuella och lära mig av 🙂

Dylan William samlar allt presentationsmaterial ifrån sina föreläsningar på den här länken: Dylan William

Skolverket har gjort en presentationsfilm om materialet Språket på väg. Ewa Berg Nestlog presenterar.

 

James Nottingham talar om hur utmanande undervisning leder till lärande. Hur ska vi bygga vår undervisning så att vi utmanar eleverna? Hur ska vi undvika fallgropar i återkopplingen?

Dylan Wiliams on ”Embedded Formative Assessment”.

Professor Carol Dweck om att utveckla ett dynamiskt sätt att tänka (filmen är drygt 9 minuter)

Professor Carol Dweck om makten du får med det lilla ordet ”ännu”… Jag kan inte det här ”ännu”. Det ger energi att vilja fortsätta försöka.

Ytterligare en ny intevju med professor Dweck ifrån Stanford University. (8 minuter)

Lärandematriser och kunskapsmatriser kort pedagogisk film

Skolverket: Att sätta betyg