Idag ska du samtala om ambition. Till grund för samtalet har du en låttext av Ison och Fille. Det är en låt som heter Ambition.

Du hittar den på Youtube. Sök bara på ”Ison och Ambition”. Lyssna innan ni börjar samtala.

Du ska samtala i den gruppen som du var under förra samtalet. Du kan se det här som en fortsatt träning inför muntliga nationella prov 🙂

Kika på den här lilla filmen ifrån min lärarkollega Malin i Alvikskolan i Stockholm. Här förklarar hon på en och en halv minut hur du gör och vilka frågor som ni ska ta upp under ert samtal.

Nu ska ni alltså diskutera, reflektera och resonera i era grupper. Kom ihåg att ha ett öppet sätt att tänka, att ge varandra stöd och uppmuntran.
Alla funderingar är värdefulla, kanske i synnerhet de som verkar svåra och ger er motstånd till en början.

Gå in på personliga tankar kring dina egna ambitioner i livet utifrån hur du ser på det just nu.

Hur många exempel på att besjäla ordet ambition kan ni hitta i texten?

Vilka kopplingar får du av texten? Det här kan vara böcker, filmer, artister, händelser i världen, historiska eller nutida osv… Bara din fantasi sätter stopp. Ge exempel. Vad tror du Ison vill få ut för budskap med sin text?

Vi ses i skolan 🙂 Bodil