Vi läser om kärleken, striderna och livet i västerländsk litteratur genom tiderna och över gränser.
Här har du tre frågor att besvara efter lektionen på måndag 9 maj. Klicka i rutan och fyll i dina svar. Hinner du inte på måndagen så besvarar du frågorna på tisdagens lästimme 🙂

Här följer de klipp vi tittar på ur serien Hej litteraturen ifrån UR.se. Klippen ligger vecka för vecka som vi ser dem – med början i Antiken.

Efter länkarna följer en bild på analysmodellen/de frågor du använder när du skriver dina POST-IT-analyser, och sist här på sidan hittar du vår arbetsplan/pedagogiska planering 🙂

Vecka 1: Vi ser ett klipp om Antiken ur ”Hej Litteraturen”

Antiken

Vecka 2: Vi ser ett klipp om Medeltiden ur ”Hej Litteraturen”

Medeltiden

Vecka 3: Vi ser ett klipp om Renässansen ur ”Hej Litteraturen”

Renässansen

 

Vecka 5: Vi ser ett klipp om upplysningen. Under upplysningen hyllades förnuftet och kunskapen. Människor litade till sin egen tankes kraft och ifrågasatte om det makthavarna alltid hade rätt.

Upplysningen

Vecka 6: Vi ser ett klipp om romantiken. Den epok som följde efter upplysningen kallas för romantiken. Nu får poesin lika hög status som vetenskapen hade haft under upplysningen. Människor söker sig bort från vetenskap och regler och söker sig till fantasi, passion och verklighetsflykt.

Romantiken

Här är matrisen för ”att utveckla ditt resonemang”. Nu är det dags sitta i grupper och läsa varandras analyser, diskutera, resonera och ”matrisa” dem efter den här mallen!
IMG_1274

Byggstenarna till din analys

Byggstenarna till din analys

PP litteraturens historia