Dags att läsa och reflektera kring fler dikter i antologin ”Från Boye till blogg”.  Det blir nya dikter och författare från samma tidsepok som Karin Boye och Stig Dagerman, nämligen Gunnar Ekelöf och Nils Ferlin.  Dikterna vi läser och samtalar om heter ”Resenär” och ”I livets villervalla” (s. 21 och s. 23).

Vi läser gemensamt i klassrummet och därefter reflekterar vi kring frågorna. Vi använder strukturen EPA. Det innebär att du först funderar Enskilt en stund, därefter i Par, när ni samtalar och till sist lyssnar vi till Allas reflektioner.

I den här lektionsstrukturen gäller det att träna och fokusera på förmågan att lyssna likaväl som förmågan att uttrycka sina tankar i flera sammanhängande led.