Dags att läsa och reflektera kring nästa dikt i antologin ”Från Boye till blogg”.  Det blir en ny dikt och en ny författare från samma tidsepok som Karin Boye, nämligen Stig Dagerman med dikten ”En broder mer” (s. 16-17).

Vi läser gemensamt i klassrummet och därefter reflekterar vi på frågorna på sidan 17. Vi kör enligt strukturen EPA. Det innebär att du först funderar Enskilt en stund, därefter i Par, när ni skriver era reflektioner i vårgemensamma padlet här nedan och till sist läser vi igenom och lyssnar till Allas reflektioner.

I den här lektionsstrukturen gäller det att träna, fokusera på förmågan att lyssna likaväl som förmågan att uttrycka sina tankar i flera sammanhängande led.

Gjord med Padlet

VI ses i skolan!