Textfokuserad respons – insändare
1. Hur är inledningen? Får du veta vad insändaren handlar om?
2.Framkommer det om insändaren är ett svar på en annan insändare? Framkommer det i så fall vem som skrev den, var och när den var införd samt vad den handlade om?
3.Vilken är huvudtanken? Är den klart formulerad?
4.Vilka är argumenten? Är de väl valda? Är de hållbara? Sanna? Godtagbara? Framkommer det klart och tydligt varför skribenten har en viss uppfattning och vad hon eller han menar?
5.Bemöts några motargument?
6.Hur är ordvalet? Subjektivt eller objektivt? Finns positivt eller negativt laddade ord? Är ordvalen lämpliga?
7.Får du som läsare saklig information?
8.Blir du som läsare påverkad av texten?
9.Är avslutningen tillräckligt klargörande?
10.Är rubriken intresseväckande?
11.Är texten lagom lång?
12.Vad behöver författaren tänka på när det gäller språket:–Är texten uppdelad i lämpliga stycken? Är styckena markerade på ett lämpligt sätt? –Är meningarna bra och formulerade på ett väl fungerande sätt?–Fungerar ord och uttryck väl i sitt sammanhang?–Stavning? –Stora och små bokstäver?–Skiljetecken (framför allt punkt och kommatecken)?
13.Hur fungerar texten för läsaren? Förstår du allt? Är den logisk? Är språket lämpligt för syftet, genren och de tänkta läsarna?

Källa: Språket på väg, del II, Skolverket (Stockholm 2011)