9A Höstpratar HT 17

Nu är det dags att Höstprata. Vi lyssnar på delar ur flera olika sommarprat för att hämta inspiration och hitta goda exempel. Lite längre ner här hittar du även länkarna till de dokument med instruktioner som du behöver för att senare kunna skriva och spela in ditt eget Höstprat.

LÄNK TILL UPPGIFTEN: (skrolla ner tills du ser de tre dokumenten som heter Höstprat)

Pedagogisk planering Höstprat

 

V. 36

Måndag: Vi lyssnar på Jason Diakité fram till Nina Simones låt Black is the Color of My True Love’s Hair, (tid 14:04), och reflekterar kring hans sommarprat så långt.

LÄXA: Skriv ett mejl till mig där du reflekterar kring följande frågor:

Jason pratar om mobbning. Vad vill han förmedla? På vilket vis finns problematiken på vår skola? Tänk ur olika perspektiv.

Kan du urskilja något/några berättartekniska grepp i hans prat?

Vilket/vilka? Ge minst ett exempel. Berätta med egna ord.

Vill du lyfta något annat ur hans prat?

skriv till: bodil.ejwertz@gmail.com

döp mejlet till: Jason enligt ”ditt eget namn”

Lyssna här:Jason Diakité Sommarprat

DEADLINE FREDAG!

 

Senare den här veckan:

Vi funderar på hur vi bygger vårt höstprat utifrån retorikens triad.
Vi börjar skriva vårt eget höstprat och utgår ifrån våra post-it-lappar. (Ni får skriva ur minnet idag, jag tar med mig era lappar till nästa lektion).

 


V. 35

 

Den här veckan har vi en genomgång av uppgiften Höstprat. Vi samtalar om och reflekterar kring  Zara Larsson prat, börjar skriva tankar kring våra egna prat. Dessutom lyssnar vi på minst två sommarpratare till. 

Måndag: Idag går vi igenom två berättartekniska grepp: in medias res och tillbakablick.

In medias res är att kastas rakt in i handlingen och tillbakablick är precis som det låter att man berättar om något som hänt för en tid sedan. Jag börjar med att ge ett exempel: Jag stod på bryggan och tittade ner i de glittrande vågorna långt därnere under mig. Jag kände mig yr. Det var svindlande högt. Skulle jag våga hoppa?

Alla skriver en egen kort inledning på ett höstprat på en post-it-lapp och använder båda de här greppen. Därefter läser alla upp sin inledning för varann och ger varandra respons.

Ni bearbetar sedan inledningen och skriver om den på en ny post-it-lapp. Till sist läser alla upp sin inledning i grupper om fyra till fem elever.

Allra sist lyssnar vi på inledningen av Jason Diakités sommarprat ifrån 2014. Han börjar med en tillbakablick och vi kastas in in handlingen precis innan ögonblicket då han ska tala i riksdagen.

Torsdag: Idag går vi återigen igenom skillnaden på händelse och upplevelse och hur vi kan förmedla dem på olika sätt. Vi arbetar ungefär likadant som under måndagens lektion med att skriva på post-it-lappar och bearbeta texten efter respons.

En händelse är något yttre som sker: Jag sprang så fort benen bar mig!

En upplevelse är något inre som sker: Jag var yr, nästan svimfärdig. Mina tankar irrade hit och dit. Skulle jag hinna i tid?

När du återger en händelse använder du rörelseverb av olika slag: gick, sprang, hoppade…

När du förmedlar en upplevelse använder du gestaltningar av olika slag. Det kan till exempel vara inre monologliknelse, metafor eller att du besjälar ett ord eller företeelse.

Liknelse: ”Vacker som en dag”, ”Jag frös som en hund”, ”Mitt hjärta kändes som en sten i bröstet”.

Metafor: ”Hon är en ängel”, ”Mina tankar irrade omkring”, ”Jag flög iväg i tanken”.

Besjäla ord: ”Måndag, du är min fiende och jag ska besegra dig!” ”Min styrka, varför svek du mig?”

Till sist lyssnar vi på ytterligare en sommarpratare i mån av tid.

Fredag: 

Vi lyssnar mer på Jason Diakité och reflekterar kring delar av hans sommarprat.
Vi funderar på hur vi bygger vårt höstprat utifrån retorikens triad.
Vi börjar skriva vårt eget höstprat och utgår ifrån våra post-it-lappar från igår.
Retorikens triad:
Ethos, Logos och Pathos. […] Behaga, bevisa, beröra.
Fråga dig alltid om du behagar dem som lyssnar,(Ethos)
använd din kunskap för att bevisa att du vet vad du pratar om (Logos)
och använd ord och meningar som berör lyssnaren (Pathos)

Trevlig helg!


V. 34

Vi börjar med att samtala i basgrupperna om Jacobs sommarprat. Vi turas om att prata och lyssna på varandras intryck och tankar.

Vad fastnade du speciellt för i hans prat och varför?

Kände du igen någon tanke, händelse, upplevelse eller känsla som han hade haft? Vilken och varför?

Vad tror du han främst ville förmedla i sitt prat?

Vad tycker du att han förmedlade i sitt prat?

Varför tror du jag som lärare valde ut hans sommarprat?

Efter 15 minuter delar vi våra reflektioner med klassen.

Därefter är det dags att lyssna på nästa sommarpratare.

Vi ses imorgon 🙂