#8AläserEtthålomdagen 

Ett hål om dagen av Louis Sachar

Vecka 11 + 13.  Litterärt samtal kring Ett hål om dagen i halvklass. Ni som inte var med vecka 11 kommer att ha det här samtalet nu på tisdag. Ta med dig boken. Du får även ha dina anteckningar i din läslogg under samtalet.

Ni som var med på samtalet veckan före praon har lästimme hos Liselotte. Låna valfri bok i biblioteket och ha en avkopplande lässtund.


Vecka 10-11.  Nu läser vi ut boken.

Nästa tänka/skriva uppgift blir att fastställa och sammanfatta textens budskap och tema. Fundera och skriv under lektionen i din läslogg som du delar med mig. Här är bilden med stödmeningar och stödfrågor:

Sammanfatta textens budskap och tema

Vecka 9. Uppgiften nedan gäller även den här veckan eftersom ni hade så mycket att göra förra veckan av olika anledningar. Nu fokuserar du på läsningen och att skriva i din läslogg. Du som kommit längre får en sista bild av mig med frågor idag.

Vecka 8.  Den här veckan läser vi fram till  kapitel 40.

Nästa tänka/skriva uppgift blir att koppla texten du läser till andra texter. Fundera och skriv under lektionen i din läslogg som du delar med mig. Här är bilden med stödmeningar och stödfrågor:

Koppla det jag läser till annan kunskap

Vecka 6.  Den här veckan läser vi fram till  kapitel 32.

Imorgon tisdag tänker du och skriver i din skrivbok utifrån frågorna i den nya bilden här nedan. Lässtrategin använder du för att skapa en ny fördjupad förståelse och kanske ett nytt perspektiv.

Koppla ihop och länka samman

 

På fredag fortsätter vi med journalistiskt skrivande. Genomgång och återkoppling av arbetet med texttypen insändare. Du kommer att arbeta med en matris för att bearbeta din insändare.


Vecka 5.  Den här veckan läser vi fram till  kapitel 22 tills på torsdag. Torsdagens  lektion resonerar vi kring varandras tankar kring texten.

På fredag fortsätter vi med journalistiskt skrivande. Genomgång och återkoppling av arbetet med texttypen insändare.

Imorgon tisdag tänker du och skriver i din skrivbok utifrån frågorna i den nya bilden här nedan. Lässtrategin du använder är att visualisera och föreställa dig händelser i berättelsen.

Visualisera, föreställa sig händelser medan man läser

 


Vecka 4.  Den här veckan läser vi fram till  kapitel 16 tills på torsdag. Torsdagens  lektion resonerar vi kring varandras tankar kring texten.

På tisdag funderar du och skriver i din skrivbok om frågorna i bilden här nedanför. Lässtrategin du använder är att ställa frågor, för att dra slutsatser.

Gör det här: Använd det som kallas ”Börjor” på bilden och fortsätt meningarna med dina tankar…  Skriv i din skrivbok.

Lässtrategi för att dra slutsatser

 


Vecka 3.  Den här veckan läser vi fram till  sidan 50. Torsdagens lektion resonerar vi kring varandras tankar kring texten. Vi går en promenad och läser högt för varandra, och diskuterar därefter i klassrummet vilka frågor ni har lyft under promenaden 🙂

På tisdag funderar du och skriver i din skrivbok om frågorna i bilden här nedanför. Lässtrategin du använder är att ställa frågor, för att identifiera problem och svårigheter i texten.

Gör det här: Använd det som kallas ”Börjor” på bilden och fortsätt meningarna med dina tankar…  Skriv i din skrivbok.

Lässtrategi: Fråga Texten

På torsdag skriver du först klart dina reflektioner och läser upp och resonerar kring dem i arbetsgrupper om fyra (eller 5) som ni sitter.

På fredag läser du vidare i boken och vi bestämmer nytt läsbeting. Därefter hoppas jag vi hinner köra en nyhetskahoot.

Vi ses i skolan 🙂


Vecka 2. Nu ska vi ge oss in i en ny berättelse. Den här gången är det en ung kille som hamnar på en ungdomsvårdsanstalt trots att han är oskyldig. Vi läser de  första tre kapitlen av Louise Sachars Ett hål om dagen tills på fredag.  Fundera kring frågorna. Svara genom att skriva i din läsloggsbok.

  1. Var utspelar sig berättelsen?
  2. Vem/vilka är huvudkaraktärerna?
  3. Vilken texttyp är det? Hur ser du det?
  4. Kan du hitta något bildspråk? Ge ett exempel ur texten. Kom ihåg att citera med citationstecken.
  5. Kan du hitta något annat stilgrepp? Ge exempel ur texten.

Bodil 🙂

Nu tar vi också en ny genomgång av de lässtrategier vi tränar på att använda, vare sig vi läser skönlitteratur eller facklitteratur.

Här är den presentation vi ska gå igenom tillsammans för att fräscha upp minnet kring de fem strategier som ligger till grund för all textanalys.