Här är vår ryggsäck 🙂

Här är de orden vi lagt i vår ryggsäck 🙂

#7Airyggsäcken

Som ett led i likabehandlingsarbetet på skolan har vi sett föreställningen Ryggsäcken.

Två elever i åk 9 besökte klassen och spelade upp en scen som handlade om Lisa som skulle börja i en ny klass.

Efter föreställningen fick vi se vad Lisa hade med sig i sin ryggsäck, det här var saker som var symboler för olika delar ifrån hennes liv.

Nu ska du som elev utvärdera det här arbetet och besvara några frågor för att vi på skolan ska kunna göra föreställningen och diskussionerna och reflektionerna efteråt ännu bättre för de elever som ska få göra det här efter er.

Klicka i rutan och besvara frågorna. Första ”frågan” är din mejladress och den är obligatorisk (annars kommer inte dina svar in i formuläret.)